เดี่ยว 7 MP, f/2.2, 32 มม. (มาตรฐาน)
SL 3D, (เซ็นเซอร์ความลึก/ไบโอเมตริกซ์)
คุณสมบัติ เอชดีอาร์
วีดีโอ 1080p@30fps

แสดง %d รายการ

X